ES projektai

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „SKP stiklas“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ įgyvendinimas

UAB „SKP stiklas“ įgyvendino projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „SKP stiklas“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“, kurio metu planuoja įsigyti skaitmenines technologijas (automatizuotą technologinę įrangą bei gamybos apskaitos ir valdymo IT sprendimą) pagal atlikto technologinio audito išvadas bei rekomendacijas.

Projekto metu įsigyta įranga bus naudojama esamų įmonės produktų (stiklo paketų) gamybai. Šios investicijos padės UAB „SKP stiklas“ gaminti rinkos poreikius atitinkančius sudėtingesnius gaminius, kas didins įmonės pardavimo pajamas, pelningumą bei darbo našumą.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „SKP stiklas“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“

Projekto vykdytojas  – UAB „SKP stiklas“

 

Projekto tikslas – Skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus ir sudaryti sąlygas darbo našumo augimui

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 943 430,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 1 030 500,50 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2018-07-23

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-09-07