Atgal

Garantija ir kokybė

Nuo 2007 m. kovo 1 d. stiklo paketai yra ženklinami CE ženklu.

CE   ženklas - prancūziško termino "Conformite Europeene" ("Europos atitiktis") santrumpa.

CE ženklas ant stiklo paketo parodo, kad produktas atitinka esminius Statybos Produktų Direktyvos CPD, kurioje numatytas CE ženklo žymėjimas, reikalavimus ir deklaruoja, kad atliktos visos reikiamos atitikties įvertinimo procedūros bei užtikrintas minimalus reikiamas produkto saugumas.

Gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys rinkai yra teikiamas legaliai ir užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą visoje Europos Sąjungoje.

Paženklintas CE ženklu stiklo paketas, reiškia, kad:

  • mūsų pagamintas produktas atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos;
  • stiklo paketų charakteristikos atitinka perimtų darniųjų standartų, kurie buvo paskelbti „Official Journal of the European Communities", reikalavimus.