Šūvio skylė II - laminuotas stiklas

Mechaninė taškinė apkrova - trumpalaikė - labai didelė dinamika
Stiklo rūšis

Laminuotas stiklas.

Pavyzdžiai

Apšaudymas ginklais.

Pradžia

Skilimo centre šūvio pusėje

Eigos linijos

a) neperšauta: sutrupėjęs stiklas apie įėjimo angą;

Šūvio metalo likučiai centre;

Didelio ploto skilimai išcentriniai / tinklo formos apie centrą;

Priklausomai nuo šovinio dydžio ir energijos mažėjantis skilimas nuo šūvio pusės į priešingą pusę.

b) peršauta: sutrupintas stiklas aplink peršovimo angą;

Didelio ploto skilimai išcentriniai / tinklo formos apie centrą;

Priklausomai nuo šovinio dydžio ir energijos mažėjantis skilimas nuo šūvio pusės į priešingą pusę;

Folijos likučiai, rodantys išėjimo vietą.

Pabaiga

Per stiklo vidurį, retai iki krašto.

Kiti požymiai

Priklausomai nuo šovinio dydžio, rūšies ir energijos;

Kuo mažesnis šovinys ir didesnė energija, tuo mažesnis skilimo kraštas ir švaresnis peršovimas;

Išgaubimas šovinio išėjimo pusėje.