Glossary


Symbol

Marking according to EN410

Symbol name

Measure

U vertė - Šilumos perdavimo koeficientas
/ U Value (Thermal transmittance) /
W/(m2K)
SF (g vertė) Visuminis saulės energijos laidumas
/ Total solar energy transmittance (Solar factor) /
%
LT (Tv) Šviesos laidumas / Light transmittance / %
LR v) Šviesos atspindėjimas / Light reflectance /  
EA e) Saulės energijos absorbcija / Solar direct absorptance / %
ER e) Saulės energijos atspindėjimas / Solar direct reflectance / %
ET (Te) Saulės energijos laidumas / Solar direct transmittance / %
Tuv (Tuv) UV laidumas / Ultraviolet transmittance / %
Ra (Ra) Spalvos keitimo indeksas / General colour rendering index / %
ε (ε) Emisijos geba / Corrected emissivity / %
Rw - Garso izoliacijos rodiklis / Sound insulation index / dB
C - Garso izoliacijos rodiklio korekcija garso šaltiniams su nedideliu žemo dažnio tonų kiekiu(dB)
/ Acoustic adaptation term for pink noise /
dB
Ctr - Garso izoliacijos rodiklio korekcija garso šaltiniams su dideliu žemo dažnio tonų kiekiu(dB)
/ Acoustic adaptation term for traffic noise /
dB

 

C examples: high-speed road transport, high-speed railway transport, small-distance air transport, daily activities, talks, playing children;

Ctr examples: city transport, music at discotheques, low-speed railway transport, air transport at a certain distance.