Atgal

Užtikrina saugumą

Saugūs stiklo paketai

 

SKP SAFE - tai stiklo paketų grupė, kuriai priklauso stiklo paketai, pagaminti naudojant saugius stiklus.

Saugiais vadinami laminuoti, grūdinti, armuoti stiklai arba priešgaisriniai stiklai.

Paskirtis: šie stiklo paketai skirti pastatams ar konstrukcijoms, kur keliami apsaugos nuo sužeidimų ar įsilaužimų reikalavimai.

Stiklo saugumas apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Stiklo savybės ir jas apibūdinančios stiklo klasės pagal LST EN 12600:

Stiklo savybė

Stiklo klasė

Pastabos

Atsparumas smūgiui 3, 2, 1 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias,
1 klasės - didžiausias
Stiklo dužimo būdas A Stiklas subyra sudarydamas daug įvairaus dydžio
šukių su aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo požymis
būdingas paprastajam, terminiu ir cheminiu būdu
stiprintam stiklui.
B Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios
prie plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas
laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu
armuotajam stiklui.
C Stiklas subyra sudarydamas daug mažų šukių,
kurios bevei nepavojingos. Šis stiklo
suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam
stiklui.

Lietuvoje saugių stiklų naudojimą reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys".

Saugiems stiklams klasifikuoti yra naudojami standartai:

  • LST EN 12600:2003. Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas. Šis standartas nusako stiklo atsparumą smūgiui ir dužimo būdą. Klasifikuojami laminuoti ir grūdinti stiklai (žr. lentelę Nr. 1.1 ir 1.2 ).
  • LST EN 356:2002. Statybinis stiklas. Apsauginis langų stiklas. Atsparumo rankos smūgiui bandymas ir klasifikavimas. Pagal šį standartą klasifikuoti stiklai parodo jų apsaugos lygį nuo įsilaužimo ar iškritimo. Pagal šį standartą kaip saugūs klasifikuojami tik laminuoti stiklai (žr. lentelę Nr. 2.1 ir 2.2 ).